Sådan stemmer du

Du får udleveret en stemmeseddel hos din tillidsrepræsentant.

Hvis du ikke har modtaget en stemmeseddel, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller Fødevareforbundet NNF

Stem via mail

Hvis du ikke er tilknyttet en arbejdsplads for øjeblikket – fx på grund af langtidssygdom, ledighed eller hjemsendelse på grund af corona, har du mulighed for at afgive din stemme pr. mail.

Du skal sende en mail til ok20stemme@nnf.dk

Skriv om du stemmer JA eller NEJ til overenskomsten.

Husk også at skrive dit fulde navn og de første seks cifre i dit cpr-nr. På den måde kan vi sikre, at du har stemmeret, og at din stemme tæller med på den overenskomst, du arbejder under.

Sidste frist for afgivelse af din stemme er d. 15. april 2020, da resultatet skal foreligge d. 16. april 2020.

Du har stemmeret, når du er medlem af Fødevareforbundet NNF og:

  • Arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet
  • Er ledig, men senest har arbejdet under en af de overenskomster, der er forhandlet
  • Er efterlønsmodtager på fleksibel efterløn og på afstemningstidspunktet arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet
  • Er elev og arbejder under en af de overenskomster, der er forhandlet.

Samlet afstemning

Det er ikke kun slagterindustri-overenskomsten, der skal stemmes om i den nærmeste fremtid. Ca. 600.000 privatansatte lønmodtagere skal have ny overenskomst. På nogle områder er man blevet enige om en aftale, mens det har været umuligt andre steder.

Forligsmanden har samlet alle de indgåede forlig, samt vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne ikke har kunnet blive enige, i et mæglingsforslag, som der skal stemmes om.

Afstemningen foregår som én samlet afstemning. Enten bliver det et ja over hele linjen, eller også er det nej for alle de ca. 600.000 lønmodtagere, som mæglingsforslaget omfatter.

Afstemningsreglerne siger, at:

Hvis mindst 40 procent af de stemmeberettigede deltager i afstemningen, afgøres det ved almindeligt flertal, om det bliver et ja eller et nej.

Hvis mindre end 40 procent afgiver deres stemme, skal mindst 25 procent af alle stemmeberettigede have stemt nej for at forkaste mæglingsforslaget og udløse en storkonflikt.