Det får du i din nye overenskomst

Her kan du se hovedpunkterne i forliget på slagterindustriområdet. 

Fritvalgsordning

Fritvalgsordningen bliver hævet med 3 % i perioden. Muligheden for brug af ordningen bliver udvidet, så forældre kan bruge fritvalgsordningen til betaling af frihed i forbindelse med barns ekstra sygedag samt barns lægebesøg.

Seniorordning

Tidligere har man haft mulighed for at indgå i en seniorordning fra fem år før, man når sin pensionsalder efter aftale med arbejdsgiveren. Muligheden er med OK20 blevet gjort til en rettighed, som man har krav på.
Herudover har seniorer ret til at få udbetalt deres pension som løn.

Øremærket forældreorlov

Et nybagt forældrepar har ret til 16 ugers forældreorlov med fuld løn. Af de 16 uger, er 5 uger øremærket moderen, mens 8 uger er øremærket den anden forælder. De resterende 3 uger kan enten gives til moderen eller den anden forælder.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle på virksomheden styrkes. Overenskomsten sikrer, at vedkommende får den nødvendige tid til at udføre sine opgaver og får stillet de nødvendige it-redskaber til rådighed. Samtidig får vedkommende ret til at deltage i relevante kurser.

Lønstigning

Timeløn [normalløn]: Stiger 3,20 kr. i 2020, 3,20 kr. kr. i 2021 og 3,15 kr. i 2022. I alt 9,55 kr. over tre år.

Lærlingeløn: Stiger 1,7 % hvert år indtil 2022.

Fritvalgsordning: Stiger 1,0 % hvert år indtil 2022.

Genetillæg: Stiger 1,6 % hvert år indtil 2022.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til indholdet af forliget på slagterindustriområdet, som du ikke har fundet svar på her, kan du måske finde svaret på vores side Ofte stillede spørgsmål.

Ellers er du velkommen til at kontakte forhandlingssekretær Tom Jensen på mail tje@nnf.dk eller på telefon 2764 7884.