OK20 på det fødevareindustrielle område

Fødevareforbundet NNF har indgået et forlig om en ny 3-årig fødevareindustriel overenskomst med DI.

Både forhandlere og forhandlingsudvalg mener, at det er et stærkt forlig, og Fødevareforbundet NNF’s hovedbestyrelse anbefaler et JA.

Nu skal medlemmerne stemme om forliget.

Jeg vil gerne fremhæve et par af de vigtigste forbedringer:

  • Ret til seniorordning
  • 3 % på fritvalgsordning
  • 2 ugers beskyttelse mod fyring ved sygdom
  • Udvidelse af perioden med fuld løn under sygdom
  • Mulighed for brug af fritvalg til barns sygdom og lægebesøg
  • Mulighed for udbetaling af pensionsbidrag som løn til medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen

Hvis du har spørgsmål til indholdet i forliget, er du velkommen til at kontakte mig på mail asl@nnf.dk eller på telefon 5197 1652.

Særlige omstændigheder på grund af Corona-virus

På grund af situationen med Corona-virus vil der ikke blive holdt det sædvanlige stormøde for tillidsrepræsentanter, hvor forliget gennemgås.

Det vil heller ikke være muligt for Fødevareforbundet NNF’s faglige konsulenter eller Fødevareforbundet NNF's lokale afdelinger at besøge virksomhederne og snakke med medlemmerne om den nye overenskomst.

Men derudover vil afstemningen foregå som sædvanligt.

På trods af udfordringerne er det vigtigt, at du som medlem stemmer!

Med venlig hilsen forhandlingssekretær

Anette S. Larsen

Sådan stemmer du

Her kan du se, hvordan du stemmer om din overenskomst.

Læs mere
Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om forliget på dit overenskomstområde.

Læs mere
Gennemgang af protokollater

Her kan du se en detaljeret gennemgang af det nye i det indgåede forlig på det fødevareindustrielle område.

Læs mere

Reglerne for afstemning

I denne video om sammenkædningsreglerne kan du hurtigt se, hvordan reglerne er for afstemningen om overenskomsterne på det private område.