Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest stillede spørgsmål til den nye håndværksbageroverenskomst

 • Hvor meget stiger min løn?

  Minimallønssatsen i overenskomstperioden stiger:

  • 2,5 kr. pr time. 2020
  • 2,5 kr. pr. time 2021
  • 2,5 kr pr. time i 2022
 • Hvor meget stiger min løn som lærling?

  Lønsatsen for lærlinge vil hvert år stige med 1,7%

 • Har jeg ret til flere end 5 fridage?

  Som udgangspunkt nej. Men har man børn under 14 år, er der en ret til at holde barnets hele anden sygedag og børneomsorgsdage. Disse dage uden løn, men den særlige opsparing man får udbetalt kan bruges til dette. 

 • Hvordan er jeg dækket hvis jeg selv bliver syg?

  Så vil du som hele tiden have de 4 ugers løn dog max 145,00kr. pr time men perioden er forlænget med 5 uger eksklusiv genetillæg og stadig med samme max grænse.

 • Hvad vil det sige at min særlige opsparing stiger?

  Din særlige opsparing bliver forhøjet med 3% over de næste 3 år. For dit vedkommende vil det betyde, at man typisk vil få udbetalt denne opsparing 2 gange årligt. Opsparingen kan man bruge til 5 feriefridage eller man kan bruge dem, så man føler der kommer lidt ekstra løn og sidst men ikke mindst, kanman selv vælge de 2 gange den kommer til udbetaling at sætte den ind på ens egen pension.

 • Hvad betyder forbedret lærlingeforhold for mig som lærling?

  Det betyder at man bør holde nogle samtaler med sin chef, sådan så man kan få snakket om de gode og dårlige ting på ens arbejdsplads. Samtidig får man nu pension som lærling fra det fyldte 18 år.