OK20 på butiksområdet

Vi har indgået to stærke, 3-årige forlig med Dansk Erhverv:  Håndværksbageroverenskomsten og Produktionsoverenskomsten.

Forhandlingsudvalgene på begge områder bakker op om forligene, og Fødevareforbundet NNF’s hovedbestyrelse anbefaler et JA til begge overenskomster.

Nu er det medlemmernes tur til at stemme om de to forlig.

Jeg vil gerne fremhæve et par af de vigtigste forbedringer i de to nye overenskomster:

Håndværksbageroverenskomsten:

 • Stigninger på barsel og sygeløn
 • Forbedrede lærlingeforhold
 • Forstærket indsats på fastholdelse og rekruttering af lærlinge
 • Forøgelse af særlig opsparing på 3 x 1 %
 • Lønstigning i perioden på 3 x kr. 2,50 pr. time

Produktionsoverenskomsten:

 • Styrket fritvalgskonto med 3 x 1 %
 • Fuld løn under i sygdom i op til 7 uger inkl. genetillæg
 • Anciennitetstillæg hævet til 45 øre
 • Øget beskyttelse af feriefridage og seniordage
 • Forbedret indsats for lærlinge
 • Forbedret barselsbetingelser

Hvad med overenskomsten med Horesta?

Er du bager hos en virksomhed under Horesta, skal du også stemme. Overenskomsten med Horesta bliver nemlig også fornyet, men på det område er det forligsmanden, der bestemmer, hvordan overenskomsten kommer til at se ud de næste tre år. Det gør han ud fra de ændringer, der kom med i industriforliget.

Særlige omstændigheder på grund af Corona-virus

På grund af situationen med Corona-virus vil der ikke blive holdt det sædvanlige fremlæggelsesmøde for tillidsrepræsentanter, hvor forliget gennemgås.

Repræsentanter fra Fødevareforbundet NNF kan desværre heller ikke besøge butikkerne for at tale med medlemmerne og hjælpe dem med at stemme.

Derfor er det vigtigt, at du husker at stemme!

Du er velkommen til at kontakte mig på mail mbl@nnf.dk eller på telefon 2855 8546.

Har du tekniske spørgsmål til den elektroniske afstemning, kan du skrive til ok20stemme@nnf.dk eller ringe på vores hovednummer på telefon 3818 7272.

Med venlig hilsen forhandlingssekretær

Mette Bisgaard Larsen

 

Hvad med Coop, BA og Danske Slagtermestre?

Arbejder du i en Danske Slagtermestre-butik, skal du stemme senere, når det forlig bliver sendt til afstemning.
Arbejder du i en Coop eller i en Brugs under Brugens Arbejdsgiverforening skal du først stemme når forligene er faldet på plads og bliver sendt til afstemning.
Du kan holde øje med, hvornår det sker her på ok20.nnf.dk 

Sådan stemmer du

Her kan du se, hvordan du stemmer om din overenskomst.

Læs mere
Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om din nye overenskomst.

→ Spørgsmål til produktionsoverenskomsten

→ Spørgsmål til håndværksbageroverenskomsten

Gennemgang af protokollater

Her kan du se en detaljeret gennemgang af det nye ved din nye overenskomst.

→ Gennemgang - Produktionsoverenskomsten

→ Gennemgang - Håndværksbageroverenskomsten

Det får du i din nye overenskomst

Her kan du se, hvilke forbedringer forligene på butiksområdet indeholder i forhold til de hidtil gældende overenskomster.

→ Produktionsoverenskomsten

→ Håndværksbageroverenskomsten

Sammenkædningsregler

I denne video kan du hurtigt se, hvordan reglerne er for afstemningen om overenskomsterne.